در حال بارگذاری...

تماس با ما

با ما در تماس باشید!

[mpc_icon_column border_divider=”true” padding_divider=”true” margin_divider=”true” title_font_color=”#0302ff” title_font_size=”22″ title_font_transform=”none” title_font_align=”center” title=”ایمیل شرکت” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-bottom:0px;” content_margin_divider=”true” hover_border_divider=”true” mpc_icon__icon=”ti ti-email” mpc_icon__icon_color=”#0c01b8″ mpc_icon__icon_size=”40″ mpc_icon__border_divider=”true” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:10px;” mpc_icon__hover_border_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__content_border_divider=”true” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__margin_divider=”true”]sirang.plastic.khazar@gmail.com[/mpc_icon_column]
[mpc_icon_column border_divider=”true” padding_divider=”true” margin_divider=”true” title_font_color=”#0302ff” title_font_size=”22″ title_font_transform=”none” title_font_align=”center” title=”شماره تماس” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-bottom:0px;” content_margin_divider=”true” hover_border_divider=”true” mpc_icon__icon=”ti ti-tablet” mpc_icon__icon_color=”#0c01b8″ mpc_icon__icon_size=”40″ mpc_icon__border_divider=”true” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:10px;” mpc_icon__hover_border_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__content_border_divider=”true” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__margin_divider=”true”]تلفن: 33882220-013

تلفکس: 33882221-013[/mpc_icon_column]

[mpc_icon_column border_divider=”true” padding_divider=”true” margin_divider=”true” title_font_color=”#0302ff” title_font_size=”22″ title_font_transform=”none” title_font_align=”center” title=”آدرس ما” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-bottom:0px;” content_margin_divider=”true” hover_border_divider=”true” mpc_icon__icon=”ti ti-location-pin” mpc_icon__icon_color=”#0c01b8″ mpc_icon__icon_size=”40″ mpc_icon__border_divider=”true” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:10px;” mpc_icon__hover_border_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__content_border_divider=”true” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__margin_divider=”true”]

رشت – شهر صنعتی – ورودی اول – بلوار صنعت یک – نبش خیابان دوم – شرکت سیرنگ پلاستیک خزر

[/mpc_icon_column]

[mpc_icon_column border_divider=”true” padding_divider=”true” margin_divider=”true” title_font_color=”#0302ff” title_font_size=”22″ title_font_transform=”none” title_font_align=”center” title=”کد پستی” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-bottom:0px;” content_margin_divider=”true” hover_border_divider=”true” mpc_icon__icon=”fa fa-get-pocket” mpc_icon__icon_color=”#0c01b8″ mpc_icon__icon_size=”40″ mpc_icon__border_divider=”true” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:10px;” mpc_icon__hover_border_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__content_border_divider=”true” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__margin_divider=”true”]4337187373[/mpc_icon_column]
[mpc_icon_column border_divider=”true” padding_divider=”true” margin_divider=”true” title_font_color=”#0302ff” title_font_size=”22″ title_font_transform=”none” title_font_align=”center” title=”ایمیل مدیریت” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-bottom:0px;” content_margin_divider=”true” hover_border_divider=”true” mpc_icon__icon=”fa fa-envelope” mpc_icon__icon_color=”#0c01b8″ mpc_icon__icon_size=”40″ mpc_icon__border_divider=”true” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:10px;” mpc_icon__hover_border_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__content_border_divider=”true” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__margin_divider=”true”]sirangplastic@yahoo.com[/mpc_icon_column]
[mpc_icon_column border_divider=”true” padding_divider=”true” margin_divider=”true” title_font_color=”#0302ff” title_font_size=”22″ title_font_transform=”none” title_font_align=”center” title=”تلگرام ما” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-bottom:0px;” content_margin_divider=”true” hover_border_divider=”true” mpc_icon__icon=”fa fa-telegram” mpc_icon__icon_color=”#0c01b8″ mpc_icon__icon_size=”40″ mpc_icon__border_divider=”true” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:10px;” mpc_icon__hover_border_divider=”true” mpc_divider__disable=”true” mpc_divider__content_border_divider=”true” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__margin_divider=”true”]8692 – 556 – 0902[/mpc_icon_column]

پیام خود را برای ما بفرستید .

    محصول اضافه شد!
    این محصول در حال حاضر در لیست علاقه مندی ها است!
    Removed from Wishlist